Epolitik

Velkommen til Epolitk - Fremtidens politiske værksted.

Overordnede tanker om Epolitik.

Idag bruger de fleste mennesker Internettet til mange praktiske og sociale gøremål - de fleste bruger E-banking og E-handel. Nogle bruger E-dating og stat og kommuner vil også gerne have os til at bruge elektroniske løsninger, der sparer tid for de offentlige ansatte.

 

De politiske partier fungerer dog stadig som for 100 år siden. Der er ikke taget hensyn til at computeren i dag er allemands eje, og at man let kunne inddrage befolkningen mere i de politiske beslutninger, ved at bruge nettet aktivt til formålet.

 

Samtidig er demokratiet under pres, forstået på den måde at langt færre idag er medlem af et politisk parti, og endnu færre tager aktivt del i udvælgelsen af kandidater og af politikudviklingen.

Faktisk nærmer vi os kraftigt et skindemokrati, hvor kun ganske få personer er involverede i beslutningerne om den overordnede samfundsudvikling.

 

Tanken om starte et elektronisk baseret mødested for politisk intereserede er derfor nærliggende,

Ideen er at lade Epolitik være udgangspunkt for politisk indflydelse gennem debat og aktiviteter, der ikke er bundet af politiske ideologier eller persondyrkelser.

 

Epolitik har som vision at bringe den almindelige borger tættere på de politiske beslutnings-processer via Internetbaseret netværk.

 

I første omgang stiles der mod at lave en liste til det kommende kommunalvalg i Fredericia kommune, såfremt der melder sig et rimeligt antal interesserede personer.

 

 

 

Hvis du vil vide mere om baggrunden for Epolitik - eller kunne tænke dig at blive aktiv, så klik videre på siderne for mere information.

 

 

KONTAKT Epolitik på denne mail: info@epolitik.dk